Muhammed Emin YILDIRIM Kimdir?

1973 Erzurum, Horasan’da doğdu. İlk, orta ve liseyi memleketi Erzurum’da bitirdi ve sonra İstanbul’a geldi. Hem o yıllarda ve hem de sonrasında medrese ilim tahsiline başladı ve devam ettirdi. 1999 yılından sonra Mısır’da İslami ilimler - Arapça’yı kapsayan ve 5 yıl boyunca sürecek olan çalışmalarla başladı. O yıllardan önce İstanbul’da bir vakıf şubesinde islami çalışmalara başlamıştı. 1999 yılından beri Hizmet vakfında bu çalışmalar devam etmektedir. Genel ağırlıklı olarak siyer ve sahabe üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Eserlerim

Siyer Atlası Hazreti Peygamber'in Sallahu aleyhi ve sellem Albümü İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü Vahyi Hayata Taşımak Sahabeyi Nasıl Anlamayız? Efendimizin Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam
Siyer Atlası Hazreti Peygamber'in Sallahu aleyhi ve sellem Albümü İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü Vahyi Hayata Taşımak Sahabeyi Nasıl Anlamayız? Efendimizin Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam
Ebû Ubeyde b. Cerrah (Radıyallahu Anhu) İbadetin Beyni Dua İbadetin Beyni Dua(Cep Boyutu) Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Efendimiz'i (S.A.V) Sahabe Gibi Sevmek Nebevi Eğitim Modeli Darü'l Erkam
Ebû Ubeyde b. Cerrah (Radıyallahu Anhu) İbadetin Beyni Dua İbadetin Beyni Dua (Cep Boyut) Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Efendimiz'i (S.A.V) Sahabe Gibi Sevmek Nebevi Eğitim Modeli Darü'l Erkam
Hz. Hatice İnsanlığın Kurtuluşu Hac Ömrün Bereketi Umre Talha b. Ubeydullah O'nu Tanımak Hayatı Tanımaktır    
Hz. Hatice İnsanlığın Kurtuluşu Hac Ömrün Bereketi Umre Talha b. Ubeydullah O'nu Tanımak Hayatı Tanımaktır Devamı...

Video

SAHABE NESLİNİN MİSALİ TALEBE NASIL OLMALIDIR
MUALLİM NASIL OLMALIDIR ? HZ AİŞE VALİDEMİZDEN ALACAĞIMIZ MESAJLAR
21.ASRIN PUTLARI HZ.OSMAN (R.A) 'DAN MÜSLÜMAN TÜCCARIN İLKELERİ
Devamı...